EHdK

EHdK is een team van consultants die actief zijn in gezondheidszorg. EHdK richt zich hierbij met name op ziekenhuizen, jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Hierbij adviseren de consultants over diverse zaken van reorganisaties tot fusies en samenwerkingsverbanden.

Onze werkzaamheden:

EHdK Website bouwen en SEO Website teksten schrijven

EHdK

ClientEDhKServicesWeb development

Privacy Preference Center