Een infographic over het optimaliseren van de on page seo

Belangrijke aspecten van On Page SEO

Deze infographic beschrijft belangrijkste aspecten van On Page SEO, waarop gelet moet worden bij het schrijven van een online tekst. Dit kan zowel een artikel zijn, als een On Page SEO optimalisatie van een normale pagina. Dit is namelijk zeer belangrijk voor een hoge ranking in Google. Hieronder wordt de infographic nader uitgelegd.

Optimaliseren van de tekst

In de infographic is te zien dat de tekst van een bericht minimaal 300 woorden moet bevatten. Sterker nog, langere content scoort hoger in Google. Artikelen met minstens 1.500 woorden hebben een zeer positieve invloed op de ranking in Google. Vooral bij content met een competitief onderwerp is het gunstig om de artikelen langer te maken.

De zoekwoorddichtheid in de tekst dient tussen de 0,5% en de 2,5% zijn. Verwerk het exacte zoekwoord daarom in de tekst, maar doe dit wel met mate. Wanneer het woord te vaak terugkomt, ziet Google dit namelijk als spam en wordt de pagina aangeduid als overoptimalisatie.

Het is belangrijk dat het zoekwoord in de eerste alinea al voorkomt, aangezien hierin vaak het onderwerp wordt geïntroduceerd.

Tenslotte is het aan te raden een uitgaande link toe te voegen. Het is het beste om te linken naar een andere pagina, of artikel, van dezelfde website, aangezien klanten dan binnen de website blijven. In sommige gevallen kan het echter wenselijk zijn om naar een externe website te linken. Let er dan wel op dat deze website een hoge mate van autoriteit heeft, bijvoorbeeld wikipedia of een brancheorganisatie.

De anchortekst (ofwel de woorden waarmee de link verwijst) van deze link, moet het zoekwoord of de zoekwoordcombinatie hebben van de pagina waarnaar de link verwijst.

De opmaak van het bericht / de pagina

Het bericht behoort altijd maximaal één H1 en een aantal H2, H3, H4’s te bevatten. Hierbij is het belangrijk dat het zoekwoord in minstens één van de kopjes voorkomt. Dit is niet alleen gunstig voor de On Page SEO, het artikel ziet er ook mooier uit en het wordt beter leesbaar.

Verder behoor je een uitgelichte afbeelding in te stellen. Deze afbeelding is te zien bovenaan het bericht, maar ook als een artikel gedeeld wordt op Facebook is dit de afbeelding die op de wall terecht komt. Een afbeelding in het bericht is goed voor de On Page SEO.

Zorg ervoor dat alle afbeelding een alt-tag hebben met het trefwoord. Aangezien Google geen afbeeldingen kan lezen, weet deze aan de hand van de alt-tag wat er op de afbeelding te zien is.

De meta-tags

De meta-tags is datgene wat Google in de zoekresultaten laat zien wanneer naar het zoekwoord wordt gezocht. In de infographic is dit onderaan de afbeelding te zien. Er zijn een aantal punten die belangrijk zijn bij het maken van goede meta-tags.

Ten eerste is het beter het zoekwoord aan het begin van de title tag te plaatsen. Verder moet de titel tussen de 35 en 65 karakters bevatten. Dit is niet de daadwerkelijke titel van het artikel / de pagina, maar de titel die Google laat zien wanneer ernaar gezocht wordt.

Daarnaast moet de meta-omschrijving het zoekwoord bevatten en tussen de 130 en 155 karakters lang zijn. De URL moet tevens het zoekwoord bevatten. Deze komt overeen met de slug.

Voor een goede Google Ranking is het belangrijk om deze regels zo goed mogelijk op te volgen. Echter, de teksten worden er niet altijd beter op. Probeer een balans te vinden tussen wat de on page optimalisatie voor Google en de leesbaarheid van de pagina. Zonder bezoekers is je pagina namelijk nog niets waard. Dit is overigens voor Google ook weer gunstig, want des te meer mensen op de website blijven, des te beter Google de website rankt.

On Page SEO uitbesteden? Of ander online marketing advies? Neem contact op met On Mind!