De specialist heeft altijd gelijk

Onze samenleving kent veel vormen van autoriteit. Kinderen moeten naar hun ouders en juf of meester luisteren, werknemers luisteren naar hun baas en op straat luistert men naar de politie. Dit zit er van jongs af aan al zo ingeprent, dat (bijna) niemand hierbij stilstaat. Om dingen gedaan te krijgen, wordt autoriteit wel eens afgedwongen. Zo ook in de wereld van de online marketing.

De studie van Milgram

Velen van jullie hebben vast wel eens gehoorde van het bekende onderzoek van Milgram. In de proefopstelling werden de deelnemers, een echte participant en een acteur, ingelicht over het experiment. De echte participant weet niet dat de andere deelnemer eigenlijk een acteur is en bij het onderzoek hoort. De participant krijgt de rol als meester aangewezen en de acteur de rol als leerling. Tijdens het experiment moest de meester een lijstje met woorden voorlezen, die de leerling moest onthouden. Wanneer de leerling deze niet zou onthouden, moest de meester een straf uitdelen, namelijk elektrische schokken.

De straf in het experiment

Naarmate de leerling meer fouten maakt moet de meester het voltage van de schokken verhogen. De meester denkt dat hij echte schokken aan de leerling geeft, maar dit was niet het geval. De acteur doet alsof hij de schokken daadwerkelijk voelt. Vanaf 135 volt gaat de acteur schreeuwen van de pijn en rond de 300 volt bonst de acteur voor de laatste keer op de muur om vervolgens geen antwoord meer te geven op de vragen. Ondanks dat de meesters zich beseften dat het toedienen van zoveel volt schade zou aanbrengen bij de leerlingen gingen door met het uitdelen van deze schokken. Hoe is dit te verklaren?

De verklaring

De meester kon op elk moment tijdens het experiment stoppen. In dat geval krijgen de meesters weerwoord van de professor die ook in het experiment zit. Hij moest een poging doen om de meester door te laten gaan met het experiment. De toon van de professor diende vastberaden, maar zeker niet onbeleefd te zijn. Wanneer de meesters zeker wisten dat zij niet verantwoordelijk waren voor de gevolgen, maar de professor, gingen de meesten verder met het experiment.

Het principe van autoriteit

Dit is precies waarop het principe van autoriteit berust. Vaak is het gunstig om een autoriteit te gehoorzamen, aangezien een autoriteit vaak over meer kennis, wijsheid en macht beschikt met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Van jongs af wordt er geleerd dat zulke gehoorzaamheid uiteindelijk tot het juiste gedrag leidt en een leefbare samenleving. Hierdoor hebben veel  mensen een bepaalde shortcut in hun denkpatroon ontwikkeld en waardoor de regels van een autoriteit direct opvolgt worden. Dit gaat vaak zonder veel na te denken en kan en zoals in dit onderzoek bewezen, kan het zelfs zo ver gaan dat er ernstige schade toegebracht wordt. Veel van de meesters geven op aandringen van de professor namelijk een mogelijk dodelijke stroomschok aan de leerlingen!

Autoriteit in marketing

Hoe vaak is hij wel niet langsgekomen op tv? De man in de witte jas. Het is een zeer dokter als voorbeeld van autoriteitgroot cliché, want wie gelooft er nou dat die man, of die vrouw, een echte dokter is? Toch is deze reclametruc zeer effectief. Het werkt vooral in een televisiecommercials. Je let namelijk vaak niet bewust op tijdens de reclames en bent bovendien niet zo gemotiveerd om de boodschap die de reclame wilt overbrengen te analyseren (zie hiervoor onze blog over: Informatieverwerking: centraal of perifeer). Om toch een oordeel te vellen over het product, is de witte jas een perfecte shortcut.

De mening van een autoriteit

‘Als een dokter zegt dat het goed is, dan moet het wel goed zijn.’ Deze truc zal kan ook goed werken bij online advertenties, aangezien mensen daar ook vaak snel doorheen scrollen. Op een website zal het minder goed werken, aangezien mensen dan meer gefocust zijn op de inhoud. Niet alleen een man of een vrouw in een witte jas, oftewel een dokter, wordt gezien als een autoriteit. Andere kledingstukken of accessoires kunnen ook autoriteit uitstralen. Zoals mannen en vrouwen in pak of iemand in een politie outfit. Naast kledingstukken worden ook voorwerpen gebruikt voor autoriteit, zoals dure auto’s, horloges of een villa.

Toepassing binnen online marketing

Als je wilt dat mensen jouw bedrijf als autoriteit gaan zien, kan je dit benadrukken op de website en in advertenties. Benadruk dat jouw bedrijf dé specialist is en laat dit ook visueel zien. Heeft het bedrijf een prijs gewonnen, laat dit dan zeker zien op de website en promoot het op social media. Hierdoor wordt het gevoel van autoriteit nogmaals eens bevestigd.

Tot slot, de drie belangrijkste symbolen van autoriteit zijn: titel, kleding en auto’s. Verwerk deze symbolen in online campagnes, op de website en op social media voor meer conversies. In verschillende studies is aangetoond dat mensen die personen tegenkomen die deze symbolen bezitten, meer eerbiedig en gehoorzaam waren. Pas deze symbolen toe, wordt de autoriteit op jouw gebied en genereer meer omzet.

Gezien worden als autoriteit op jouw gebied? Schakel dan dé specialist in: On Mind Online Marketing.