Author Archives: Mariska Beets

Loading
loading..
Deze infographic laat zien hoe de On Page SEO werkt

Het optimaliseren van On Page SEO

Een infographic over het optimaliseren van de on page seo

Belangrijke aspecten van On Page SEO

Deze infographic beschrijft belangrijkste aspecten van On Page SEO, waarop gelet moet worden bij het schrijven van een online tekst. Dit kan zowel een artikel zijn, als een On Page SEO optimalisatie van een normale pagina. Dit is namelijk zeer belangrijk voor een hoge ranking in Google. Hieronder wordt de infographic nader uitgelegd.

Optimaliseren van de tekst

In de infographic is te zien dat de tekst van een bericht minimaal 300 woorden moet bevatten. Sterker nog, langere content scoort hoger in Google. Artikelen met minstens 1.500 woorden hebben een zeer positieve invloed op de ranking in Google. Vooral bij content met een competitief onderwerp is het gunstig om de artikelen langer te maken.

De zoekwoorddichtheid in de tekst dient tussen de 0,5% en de 2,5% zijn. Verwerk het exacte zoekwoord daarom in de tekst, maar doe dit wel met mate. Wanneer het woord te vaak terugkomt, ziet Google dit namelijk als spam en wordt de pagina aangeduid als overoptimalisatie.

Het is belangrijk dat het zoekwoord in de eerste alinea al voorkomt, aangezien hierin vaak het onderwerp wordt geïntroduceerd.

Tenslotte is het aan te raden een uitgaande link toe te voegen. Het is het beste om te linken naar een andere pagina, of artikel, van dezelfde website, aangezien klanten dan binnen de website blijven. In sommige gevallen kan het echter wenselijk zijn om naar een externe website te linken. Let er dan wel op dat deze website een hoge mate van autoriteit heeft, bijvoorbeeld wikipedia of een brancheorganisatie.

De anchortekst (ofwel de woorden waarmee de link verwijst) van deze link, moet het zoekwoord of de zoekwoordcombinatie hebben van de pagina waarnaar de link verwijst.

De opmaak van het bericht / de pagina

Het bericht behoort altijd maximaal één H1 en een aantal H2, H3, H4’s te bevatten. Hierbij is het belangrijk dat het zoekwoord in minstens één van de kopjes voorkomt. Dit is niet alleen gunstig voor de On Page SEO, het artikel ziet er ook mooier uit en het wordt beter leesbaar.

Verder behoor je een uitgelichte afbeelding in te stellen. Deze afbeelding is te zien bovenaan het bericht, maar ook als een artikel gedeeld wordt op Facebook is dit de afbeelding die op de wall terecht komt. Een afbeelding in het bericht is goed voor de On Page SEO.

Zorg ervoor dat alle afbeelding een alt-tag hebben met het trefwoord. Aangezien Google geen afbeeldingen kan lezen, weet deze aan de hand van de alt-tag wat er op de afbeelding te zien is.

De meta-tags

De meta-tags is datgene wat Google in de zoekresultaten laat zien wanneer naar het zoekwoord wordt gezocht. In de infographic is dit onderaan de afbeelding te zien. Er zijn een aantal punten die belangrijk zijn bij het maken van goede meta-tags.

Ten eerste is het beter het zoekwoord aan het begin van de title tag te plaatsen. Verder moet de titel tussen de 35 en 65 karakters bevatten. Dit is niet de daadwerkelijke titel van het artikel / de pagina, maar de titel die Google laat zien wanneer ernaar gezocht wordt.

Daarnaast moet de meta-omschrijving het zoekwoord bevatten en tussen de 130 en 155 karakters lang zijn. De URL moet tevens het zoekwoord bevatten. Deze komt overeen met de slug.

Voor een goede Google Ranking is het belangrijk om deze regels zo goed mogelijk op te volgen. Echter, de teksten worden er niet altijd beter op. Probeer een balans te vinden tussen wat de on page optimalisatie voor Google en de leesbaarheid van de pagina. Zonder bezoekers is je pagina namelijk nog niets waard. Dit is overigens voor Google ook weer gunstig, want des te meer mensen op de website blijven, des te beter Google de website rankt.

On Page SEO uitbesteden? Of ander online marketing advies? Neem contact op met On Mind!

 

 

Het principe van autoriteit

De specialist heeft altijd gelijk

Onze samenleving kent veel vormen van autoriteit. Kinderen moeten naar hun ouders en juf of meester luisteren, werknemers luisteren naar hun baas en op straat luistert men naar de politie. Dit zit er van jongs af aan al zo ingeprent, dat (bijna) niemand hierbij stilstaat. Om dingen gedaan te krijgen, wordt autoriteit wel eens afgedwongen. Zo ook in de wereld van de online marketing.

De studie van Milgram

Velen van jullie hebben vast wel eens gehoorde van het bekende onderzoek van Milgram. In de proefopstelling werden de deelnemers, een echte participant en een acteur, ingelicht over het experiment. De echte participant weet niet dat de andere deelnemer eigenlijk een acteur is en bij het onderzoek hoort. De participant krijgt de rol als meester aangewezen en de acteur de rol als leerling. Tijdens het experiment moest de meester een lijstje met woorden voorlezen, die de leerling moest onthouden. Wanneer de leerling deze niet zou onthouden, moest de meester een straf uitdelen, namelijk elektrische schokken.

De straf in het experiment

Naarmate de leerling meer fouten maakt moet de meester het voltage van de schokken verhogen. De meester denkt dat hij echte schokken aan de leerling geeft, maar dit was niet het geval. De acteur doet alsof hij de schokken daadwerkelijk voelt. Vanaf 135 volt gaat de acteur schreeuwen van de pijn en rond de 300 volt bonst de acteur voor de laatste keer op de muur om vervolgens geen antwoord meer te geven op de vragen. Ondanks dat de meesters zich beseften dat het toedienen van zoveel volt schade zou aanbrengen bij de leerlingen gingen door met het uitdelen van deze schokken. Hoe is dit te verklaren?

De verklaring

De meester kon op elk moment tijdens het experiment stoppen. In dat geval krijgen de meesters weerwoord van de professor die ook in het experiment zit. Hij moest een poging doen om de meester door te laten gaan met het experiment. De toon van de professor diende vastberaden, maar zeker niet onbeleefd te zijn. Wanneer de meesters zeker wisten dat zij niet verantwoordelijk waren voor de gevolgen, maar de professor, gingen de meesten verder met het experiment.

Het principe van autoriteit

Dit is precies waarop het principe van autoriteit berust. Vaak is het gunstig om een autoriteit te gehoorzamen, aangezien een autoriteit vaak over meer kennis, wijsheid en macht beschikt met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Van jongs af wordt er geleerd dat zulke gehoorzaamheid uiteindelijk tot het juiste gedrag leidt en een leefbare samenleving. Hierdoor hebben veel  mensen een bepaalde shortcut in hun denkpatroon ontwikkeld en waardoor de regels van een autoriteit direct opvolgt worden. Dit gaat vaak zonder veel na te denken en kan en zoals in dit onderzoek bewezen, kan het zelfs zo ver gaan dat er ernstige schade toegebracht wordt. Veel van de meesters geven op aandringen van de professor namelijk een mogelijk dodelijke stroomschok aan de leerlingen!

Autoriteit in marketing

Hoe vaak is hij wel niet langsgekomen op tv? De man in de witte jas. Het is een zeer dokter als voorbeeld van autoriteitgroot cliché, want wie gelooft er nou dat die man, of die vrouw, een echte dokter is? Toch is deze reclametruc zeer effectief. Het werkt vooral in een televisiecommercials. Je let namelijk vaak niet bewust op tijdens de reclames en bent bovendien niet zo gemotiveerd om de boodschap die de reclame wilt overbrengen te analyseren (zie hiervoor onze blog over: Informatieverwerking: centraal of perifeer). Om toch een oordeel te vellen over het product, is de witte jas een perfecte shortcut.

De mening van een autoriteit

‘Als een dokter zegt dat het goed is, dan moet het wel goed zijn.’ Deze truc zal kan ook goed werken bij online advertenties, aangezien mensen daar ook vaak snel doorheen scrollen. Op een website zal het minder goed werken, aangezien mensen dan meer gefocust zijn op de inhoud. Niet alleen een man of een vrouw in een witte jas, oftewel een dokter, wordt gezien als een autoriteit. Andere kledingstukken of accessoires kunnen ook autoriteit uitstralen. Zoals mannen en vrouwen in pak of iemand in een politie outfit. Naast kledingstukken worden ook voorwerpen gebruikt voor autoriteit, zoals dure auto’s, horloges of een villa.

Toepassing binnen online marketing

Als je wilt dat mensen jouw bedrijf als autoriteit gaan zien, kan je dit benadrukken op de website en in advertenties. Benadruk dat jouw bedrijf dé specialist is en laat dit ook visueel zien. Heeft het bedrijf een prijs gewonnen, laat dit dan zeker zien op de website en promoot het op social media. Hierdoor wordt het gevoel van autoriteit nogmaals eens bevestigd.

Tot slot, de drie belangrijkste symbolen van autoriteit zijn: titel, kleding en auto’s. Verwerk deze symbolen in online campagnes, op de website en op social media voor meer conversies. In verschillende studies is aangetoond dat mensen die personen tegenkomen die deze symbolen bezitten, meer eerbiedig en gehoorzaam waren. Pas deze symbolen toe, wordt de autoriteit op jouw gebied en genereer meer omzet.

Gezien worden als autoriteit op jouw gebied? Schakel dan dé specialist in: On Mind Online Marketing.

 

 

Op facebook is er veel mere exposure door advertenties

Het mere exposure effect

De psychologie achter advertenties

Stel de volgende situatie voor: Je gaat naar een webwinkel en komt daar mooie schoenen tegen. Ze zijn wel mooi, maar niet fantastisch, dus besluit ze niet aan te schaffen. Even later, op een andere site, komen diezelfde schoenen tevoorschijn in een advertentie. Des te vaker de advertentie met de schoenen verschijnt, des te leuker ga je de schoenen vinden. Aan het einde van de week zijn de schoenen zo leuk geworden, dat je alsnog besluit deze te kopen. Komt dit verhaal je bekend voor? In de psychologie wordt dit het ‘mere exposure’ effect genoemd.

Het principe van mere exposure

Het mere exposure effect betekent dat iets positiever gevonden wordt, naarmate je het vaker tegenkomt. Mensen ontwikkelen namelijk een voorkeur voor iets waar ze bekend mee zijn. Wanneer iets vaker op iemand zijn pad komt, wordt diegene er bekender mee en wordt zijn mening ook meteen positiever. Dit is de reden dat de schoenen leuker worden, naarmate de advertentie vaker in beeld is. Het mere exposure effect werkt zowel bewust als onbewust. Onbewuste verwerking van advertenties werkt juist beter voor het mere exposure effect, dan bewuste verwerking. Hier maken adverteerders gebruik van, door advertenties regelmatig te laten zien, zonder dat men bewust de informatie verwerkt. Veel exposure van een merk of een product zorgt zonder bewuste verwerking toch voor een positieve waardering.

Niet werkende advertenties

Op Facebook wordt de werking van advertenties bijgehouden. Er wordt bijgehouden hoeveel mensen de advertentie bereikt heeft, tot hoeveel acties de advertentie heeft geleid en, het belangrijkste, hoeveel conversies de advertentie heeft opgeleverd. Advertenties die weinig conversies opleveren worden vaak gezien als slechte advertenties, maar dit hoeft dus niet altijd het geval te zijn. Advertenties kunnen namelijk veel exposure opleveren, waardoor mensen het product of de dienst positiever beoordelen. Hierdoor kunnen deze advertenties later nog meerdere conversies opleveren.

Mere exposure in advertenties

Omdat het mere exposure effect onbewust vaak goed werkt en omdat mensen advertenties vaak niet helemaal doorlezen, is het belangrijk dat het merk of het product goed naar voren komt in de advertentie. Wanneer dit niet gebeurt, kan de boodschap niet onbewust op worden genomen. Zorg er bij het maken van de advertentie dus voor dat het merk goed te zien is, het product goed naar voren komt en dat er veel exposure van de advertentie binnen de doelgroep is. Want meer exposure is een positievere instelling en leidt uiteindelijk tot meer conversies.

Advertenties laten uitbesteden? Schakel dan een specialist in van On Mind!

De witte flubel is een voorbeeld van schaarste omdat er maar 1 van is

Schaarste

Nog maar 1 plek over: op = op

Schaarste is een techniek die zeer veel gebruikt wordt in de reclame wereld, zowel offline als online. Iets is schaars, wanneer de vraag naar een product of dienst groter is dan de vraag. Alleen al door het feit dat een product schaars is kan het al aankopen stimuleren en versnellen. Het principe van schaarste wordt overal toegepast. Denk aan de winkelstraat en de Op=Op uitverkoop of aan dat hotel dat je wilde boeken dat nog maar 1 kamer beschikbaar had… Ook bij concerten wordt het principe gebruikt. Er wordt pas aangekondigd dat er een tweede concert komt van een beroemde zanger/zangeres nadat de eerste in rap tempo is uitverkocht. Waarom willen mensen iets liever hebben, als het schaars is?

Het principe uitgelegd

Er zijn twee redenen waarom het principe van schaarste zo goed werkt. Ten eerste, zijn goederen die schaars zijn dat vaak omdat ze van betere kwaliteit zijn en dus meer waard. Schaarste is een indicatie van de kwaliteit in dit geval. Is er een kleine oplage, of is iets maar beperkt beschikbaar, dan is het in onze ogen vaak kwalitatief beter. Ten tweede, het verliezen van iets is voor mensen belangrijker dan verkrijgen. Met het principe van schaarste raken mensen hun vrijheid kwijt om gerichte keuzes te maken en zijn ze bang om met een mindere keuze akkoord te moeten gaan. Het maken van de keuze wordt bedreigd en versnelt doordat iets niet meer beschikbaar zal zijn binnen korte tijd.

booking.com neemt schaarste te serieus

Schaarste in online marketing

Het principe van schaarste wordt zeer vaak gebruikt in de online marketing. Vooral in een webshops is dit principe regelmatig toegepast methode om producten te promoten. Bij het online winkelen naar kleding staat er vaak bij een bepaald kledingstuk dat er nog maar 1 van over is in de juiste maat. Of je kan een kortingscode maar een bepaalde tijd gebruiken. Wanneer er een kortingscode wordt aangeboden voor een bepaalde tijd, krijgen mensen stress dat ze snel iets moeten kopen, anders loopt de korting af. Bovendien vergroot de gekoppelde korting de kans er meer gekocht wordt dan oorspronkelijk het plan was. Ook hotelaanbieders maken gebruik van het principe. Deze geven aan hoeveel kamers er nog over zijn in een hotel en wanneer de laatste kamer is verhuurd. Hierdoor wordt de tijd van mensen beperkt om een kamer te boeken, wat ertoe leidt dat men sneller geneigd is daadwerkelijk iets te boeken.

Het principe zelf gebruiken

Er zijn een aantal technieken waarop dit principe zelf te gebruiken is in online marketing:

  • Iets tijdelijk aanbieden, zoals een kortingscode of een speciaal product. Deze techniek kan ook gebruikt worden bij het online aanbieden van diensten.
  • Aangeven hoeveel oplages er nog over zijn van een bepaald product. Wees hier wel voorzichtig mee, anders wordt het ongeloofwaardig en vervelend om de site te bezoeken.
  • Een limited edition aanbieden met een beperkte oplage. Alleen speciale bezoekers van de site maken kans op deze limited edition. Bijvoorbeeld wie als eerst het product aanschaft, of alleen voor trouwe klanten.
  • Op = op. Dit is bijna altijd te gebruiken. Zet het in de webshop bij normale producten, of biedt iets nieuws aan waar je dit op kan toepassen. Alleen de woorden op = op zijn een trigger voor mensen om iets snel aan te schaffen.

Weten hoe je dit principe specifiek bij jouw website kan toepassen? Of meer weten over andere technieken? Neem dan snel contact op met On Mind!

De beste tijd om content te posten verschilt per social media kanaal

Wat is de beste tijd om content te delen op social media?

De beste tijd om te posten per social media kanaal

9 van de 10 mensen zijn actief op social media. Over het algemeen wordt social media gedurende de hele dag door gebruikt. Even een appje checken, de nieuwste posts op Facebook bekijken, Tweeten, noem maar op. Echter, dit gebeurt natuurlijk niet 24 uur per dag. Er zijn bepaalde momenten dat het social media gebruik hoger ligt dan andere momenten. Het is goed om dit te realiseren en de social media strategie hierop aan te passen. Het heeft namelijk geen zin om een post in de nacht te plaatsen, als mensen deze toch niet lezen. Maar wat is dan wel de beste tijd om berichten te posten?

Facebook

Facebook wordt bijna de hele dag door intensief gebruikt, van 9 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond, met een piek tussen 1 uur en 4 uur in de middag. Het is dus alleen af te raden om nog iets na 7 uur te posten. Om 1 uur in de middag wordt de meeste content gedeeld. Zorg er dus voor dat er rond deze tijd iets gepost wordt dat deelbaar is. Om 3 uur in de middag wordt het meest op een post geklikt. Deel op dit tijdstip dus content die naar je website leidt, zoals een blog of een nieuwsbericht. De belangrijkste dagen voor het posten op Facebook zijn donderdag en vrijdag. Op deze dagen zijn de meeste gebruikers actief. Let wel, gebruik van social media verschilt per doelgroep. Om zo dicht mogelijk bij de doelgroep te blijven, zou een bedrijf onderzoek moeten doen op welk tijdstip hun specifieke doelgroep gebruik maakt van social media. Dit geldt niet alleen voor het posten op Facebook, maar voor alle social media kanalen.

Weten wanneer jouw publiek het actiefst op Facebook is? On Mind zoekt het zo voor u uit! Meer informatie

LinkedIn

Onderzoek van LinkedIn heeft uitgewezen dat bedrijven het beste hun content kunnen delen tijdens werktijd. Het optimale tijdstip is tussen 8 uur en 10 uur in de ochtend, omdat mensen dan hun mails en het belangrijkste nieuws checken. Ook lunchtijd is een goed moment om content te delen op LinkedIn en de namiddag, tussen 5 en 6, zijn ook piekuren. Omdat LinkedIn een serieus platform is waar bedrijfsgerelateerde content op geplaatst wordt, is het af te raden om hier in het weekend berichten te delen.

Twitter

De beste tijd voor een tweet is tussen 1 uur en 3 uur in de middag. Voor de meeste retweets is vijf uur in de namiddag de beste tijd om iets te delen op Twitter. De slechtste tijden om te twitteren zijn tussen 8 uur in de avond en 9 uur in de ochtend. Twitter gebruikers zijn dus voornamelijk overdag actief. Twitter wordt het meest gebruikt tijdens het openbaar vervoer van en naar werk en tijdens schooluren en werktijden.

Google+

Voor de SEO is het belangrijk om alle social media content ook op Google+ te zetten. Hiermee geef je namelijk aan dat het bedrijf up-to-date is en het geeft Google meer content, keywords en expertise om te indexeren. De piekuren van Google+ zitten tussen 9 uur en 11 uur in de ochtend. Ook bij Google+ is het nadelig om na 8 uur in de avond nog content te delen en ook het weekend is niet optimaal.

Nu bekend is wanneer de beste tijden zijn per social media kanaal om content te delen, kan een bedrijf zich hier op instellen. Het is mogelijk om van te voren alvast berichten in te plannen, bijvoorbeeld via Hootsuite. Hierbij is het mogelijk om per social media kanaal een tijd te kiezen om de content te verspreiden. Ideaal wanneer de piekuren per social media kanaal verschillen. Toch zijn er voor jouw specifieke doelgroep misschien beter tijden. On Mind helpt u met het vinden van de juiste doelgroep,  tijden en kan bovendien al uw social media inplannen en uithanden nemen.

Liever social media uitbesteden? Schakel dan On Mind in!

reciprociteit betekent dat als je dingen gratis weggeeft, kan je verwachten iets terug te krijgen

Reciprociteit: krijgen door wat te geven

Reciprociteit toepassen in online marketing

De regel van reciprociteit stelt dat men moet terugbetalen wat iemand anders gegeven heeft. Hierdoor is men bereid om iemand een dienst te verlenen, omdat diegene weet dat hij/zij een wederdienst kan verwachten. Andersom, wanneer iemand iets aanbiedt, voelt men zich verplicht iets terug te doen. Dit maakt de regel van reciprociteit een zeer belangrijk middel voor marketeers.

De oorsprong van reciprociteit

Het onderliggende mechanisme van dit verschijnsel gaat terug naar de oudheid. Onze voorouders hebben geleerd om eten en competenties te delen in een netwerk van reciprociteit. De regel van reciprociteit is zeer belangrijk, omdat mensen niet zomaar goederen zouden delen, wanneer ze er niets  voor zouden terugkrijgen. Dit gevoel van toekomstige terugbetaling maakt voortdurende relaties, transacties en uitwisselingen mogelijk die belangrijk zijn voor het maatschappelijke functioneren. Hierdoor wordt iedereen vanaf de geboorte geleerd om terug te geven wat toegekomen is. Dit leidt ertoe, dat wanneer iemand iets krijgt aangeboden, deze zich verplicht voelt om daar iets voor terug te doen. En dit gevoel van terugbetaling is wat de regel van reciprociteit tot een ideaal marketingmiddel maakt.

Drie karakteristieken van reciprociteit

Drie karakteristieken maakt de regel van reciprociteit zeer belangrijk voor marketeers.

  1. De regel heeft een zeer krachtige invloed. Omdat deze regel ooit het fundament was van een leefbare samenleving, zit het sterk mentaal ingebed om de regel na te leven. De regel is zo sterk, dat het alle andere overtuigingstechnieken overstemt.
  2. De regel geldt ook bij ongewilde gunsten. Omdat de regel ook geldt bij gunsten die men in eerste instantie niet heeft gewild, wordt het vermogen om te kiezen bij wie men in het krijt wilt staan gereduceerd. Dit betekent dat degene die als eerst een gunst verleent, ook al ongewild, een grote kans heeft om iets terug te krijgen. Wil je iets gedaan krijgen? Biedt dan eerst iets anders zelf aan.
  3. De regel kan een ongelijke ruil teweegbrengen. Omdat men vaak niet bij iemand in het krijt wilt staan, wordt de schuld het liefst zo snel mogelijk terugbetaald. Hierdoor wilt men vaak meer doen, dan voor hem of haar in eerste instantie is gedaan.

Reciprociteit in online marketing

Aangezien de regel van reciprociteit dus zeer sterk is, het ook geldt bij ongewilde gunsten en omdat de regel een ongelijke ruil teweeg kan brengen, is het voor marketeers zeer winstgevend om gebruik te maken van deze regel. Hoe kunnen online marketeers reciprociteit gebruiken voor hun eigen winst? Door bijvoorbeeld producten of diensten gratis aan te bieden. Wanneer een site iets gratis aanbiedt, is er een grote kans dat de consument later iets op die site zal aanschaffen. Er zijn verschillende dingen dat een bedrijf kan aanbieden, zonder veel winst mis te lopen. Bijvoorbeeld het vrijblijvend verkrijgen van informatie of het aanbieden van een gratis e-book. Dit klinkt klein, maar het zou wel meer conversies kunnen opleveren. En deze diensten kosten een bedrijf bijna niks. Dus, zet de eerste stap en wees genereus. Want wie geeft, krijgt uiteindelijk ook weer terug.

Meer weten hoe deze techniek toe te passen is in online marketing? Neem gratis en vrijblijvend contact op met On Mind!

 

In Google Analytics kan men uitzoeken of een advertentie wellicht een ondersteunende functie heeft

De plek van een advertentie in het conversiepad

Kijk verder dan alleen de laatste interactie

Om te onderzoeken of een lopende Google advertentie goed werkt, kan gekeken worden naar het aantal conversies dat een advertentie oplevert. Een goede advertentie zorgt voor veel conversies en een slechte advertentie voor weinig. Maar daadwerkelijk is het niet zo zwart wit. Een advertentie kan namelijk meer opleveren dan alleen maar directe conversies, zoals een eerste kennismaking met een product. Een advertentie die weinig directe conversies oplevert, kan alsnog een zeer grote rol vervullen in het conversiepad.

De werking van een advertentie

In Google Analytics kan worden onderzocht of een lopende advertentie goed werkt, matig werkt of helemaal niet werkzaam is. Hier wordt namelijk aangegeven of de klik op een advertentie tot een conversie leidt. Echter, Google Analytics wijst alleen conversies toe aan de laatste campagne waarnaar de gebruiker tijdens de conversie is verwezen. Dit betekent dat een AdWords conversie alleen wordt toegekend, wanneer de laatste interactie met AdWords is.

Maar het is natuurlijk mogelijk dat de advertentie wel degelijk invloed heeft gehad op het koopgedrag van de consument, ook al heeft deze niet meteen geleid tot een conversie. Bij Google Analytics is het mogelijk om rapporten voor multi-channel trechters op te vragen, waarin beschreven staat welke eerdere websiteverwijzingen, zoekopdrachten en advertenties een rol hebben gespeeld in de conversie.

Toegevoegde waarde van een kanaal

In deze rapporten is een overzicht te vinden van de rollen en bijdragen van de verschillende kanalen, zoals social media, het lezen van een blog of een advertentie op Google. Zo’n kanaal kan verschillende rollen vervullen op weg naar een conversie, namelijk een laatste interactie, een ondersteunende interactie en een eerste interactie.

  • Laatste interactie. De laatste interactie gaat onmiddellijk vooraf aan de conversie. Als dit via Google AdWords is, wordt de conversie hieraan toegekend.
  • Ondersteunende interactie. De ondersteunende interactie is elke interactie op weg naar een conversie, maar is niet de laatste interactie. Stel iemand klikt op een Facebookadvertentie, maar gaat hierbij niet meteen over tot een aankoop. Vervolgens klikt iemand op een Google advertentie, die verwijst naar dezelfde landingspagina als de Facebookadvertentie, en gaat hierbij wel over tot een aankoop. De Google advertentie is dan de laatste interactie en de conversie wordt hieraan toegekend. Maar de Facebookadvertentie heeft ook een rol gespeeld in het conversiepad en wordt daarom de ondersteunende interactie genoemd.
  • Eerste interactie. De eerste interactie is de eerste verwijzing in het conversiepad. Dit is ook een vorm van een ondersteunende interactie. In het genoemde voorbeeld, wanneer de klik op de Facebookadvertentie de eerste was naar de specifieke landingspagina waar uiteindelijk een conversie over wordt gedaan, is deze de eerste interactie.

Op het eerste gezicht kan het dus lijken dat een advertentie weinig oplevert. Maar daadwerkelijk kan de advertentie toch een grote rol vervullen in het conversiepad. Kijk daarom verder dan alleen de laatste interactie en onderzoek of de advertentie een belangrijke ondersteunende interactie is geweest. Dan blijkt dat de advertentie niet eens zo slecht is, dan op het eerste gezicht lijkt.

Google AdWords liever uitbesteden? Schakel dan On Mind in!

Informatieverwerking via de centrale of perifere route

Informatieverwerking: centraal of perifeer?

Informatieverwerking: Wanneer gebruik je welke route?

Het Elaboration Likelihood Model is een belangrijk marketingmodel dat veel gebruikt wordt. Het ELM beschrijft twee manieren waarop attitudes gevormd en veranderd worden, namelijk door middel van de centrale route en door middel van de perifere route. De centrale informatieverwerking gaat uit van goede argumenten en het serieus analyseren van de boodschap. Perifere informatieverwerking gaat uit van heuristieken en shortcuts voor het vormen van een attitude. Beslissingen die gemaakt worden via de centrale route zijn veel doordachter, rationeler en stabieler over tijd. Het is dus logisch om deze route te prefereren over de perifere route. Maar er zijn factoren die informatieverwerking via de centrale route belemmeren. Wanneer maak je gebruik van de centrale route en wanneer van de perifere route bij informatieverwerking?

Informatieverwerking en motivatie

Ten eerste is motivatie belangrijk om een boodschap centraal te verwerken.  Stel je bent een echte computernerd en wilt een nieuwe computer aanschaffen. Waarschijnlijk ga je dan van verschillende computers de eigenschappen bestuderen, computers met elkaar vergelijken en zo tot de conclusie komen welke de beste computer is voor jou. Wanneer computers alleen een simpel gebruiksvoorwerp vormen is dit proces heel anders. Het uitzoeken van de beste computer heeft dan veel minder prioriteit en zal eerder via de perifere verwerkingsroute verlopen. Je schaft dan bijvoorbeeld een merk aan, vanwege een eerdere ervaring, of iemand in je omgeving met dezelfde computer die er tevreden mee is.

Capaciteit

Naast motivatie speelt cognitieve capaciteit ook een belangrijke rol in welke route er gevolgd wordt bij het maken van een beslissing. Je kan namelijk niet altijd via de centrale route attitudes vormen. Perifere cues zijn vaak effectief door de huidige informatieoverload. Als je bent afgeleid kunnen reclames op tv wel bij invloed hebben op een beslissingsproces. Dit gebeurt echter vaak onbewust waardoor de reclameboodschappen niet rationeel verwerkt worden. Ook als je vermoeid bent of niet genoeg geconcentreerd bent, is het moeilijker om bepaalde invloeden centraal te verwerken. Reclames kunnen hier op inspelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van bekende deuntjes of abstracte posters. Hierdoor treedt er een bepaalde mate van herkenning op die “onbewust” invloed heeft, zelfs al ben je er niet actief mee bezig. Herkenning leidt vervolgens weer tot waardering, wat positief is voor het bedrijf.

Medium

Het type medium speelt ook een rol bij de informatieverwerking. Bij radio en televisie is de centrale verwerking lager dan bij de krant en andere geschreven media. Dit komt omdat je bij geschreven media rustiger kan nadenken over wat je precies aan het lezen bent en is het mogelijk om dingen teruglezen die onduidelijk zijn.

Meer weten over psychologische processen binnen de marketing? Lees het in de andere blogs! Wetenschappelijk advies of doelgroep onderzoek uitbesteden? Neem contact op met On Mind!

Bing wordt steeds vaker gebruikt als zoekmachine in plaats van Google

SEO: Google vs. Bing

Optimaliseer je zoekresultaten in Bing

De grootste zoekmachine van Nederland is natuurlijk Google. Echter, er is een andere zoekmachine bezig met een inhaalslag: Bing. In Amerika is Bing groter dan in Nederland en beschikt de zoekmachine over een marktaandeel van 20%. Maar ook in Nederland lijkt het gebruik hiervan te groeien. Het wordt dus tijd om Bing serieus te gaan nemen als zoekmachine.

De groei van Bing

In de Verenigde Staten staat Bing al aardig op de kaart. In maart 2015 bereikte deze zoekmachine daar een marktaandeel van 20 procent. In Nederland ligt het marktaandeel een stuk lager. Uit verschillende onderzoeken blijkt dit tussen de twee en vier procent te liggen. Deze percentages lijken niet de moeite waard om serieus over Bing na te denken. Hier kan echter verandering in komen door de lancering van Windows 10. Na ongeveer twee maanden had Windows 10 al een marktaandeel van 15 procent. Windows 10 heeft Bing als standaard zoekmachine en tevens zit de zoekmachine geïntegreerd in de taakbalk. Microsoft verwacht hierdoor een groei van 10 tot 15 procent in zoekopdrachten. Daarnaast werkt Bing tegenwoordig samen met Facebook en aangezien Facebook het meest gebruikte social media platform is, zal dit positief zijn voor het gebruik van de zoekmachine.

Voordelen van Bing

Waarom moeten bedrijven vanaf nu echt rekening gaan houden met Bing als zoekmachine? Omdat bijna niemand dit nog doet! Wees de rest een stapje voor en optimaliseer je zoekresultaten in deze zoekmachine. Het is hier nu nog goedkoper om op te adverteren dan op Google en ook organisch kan je een grote voorsprong bereiken voordat Bing straks echt sterk gaat groeien. Wanneer je bij een internationaal  bedrijf SEO verzorgd, is het helemaal goed om je te focussen op zoekmachines die in andere landen actief worden gebruikt. Wanneer een bedrijf ook spullen in Amerika gaat verkopen, waar Bing een marktaandeel van 20% heeft, is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Een ander interessant punt: mensen die via Bing kopen besteden meer! Onderzoek van Bing naar zoekmachinegebruik stelt dat er in de Verenigde Staten via deze zoekmachine 6,8% meer uitgegeven wordt dan via Google.

Verschil SEO tussen Google en Bing

On Page optimalisatie – Bing houdt vooral rekening met afbeeldingen, video’s en flash. Google is met name gefocust op text.

Social media – Waar Google nog volhoudt dat activiteiten op social media geen invloed hebben op de Google ranking, geeft Bing aan dat deze activiteiten wel degelijk van invloed zijn.

Letterlijke trefwoorden – Waar Google de betekenis achter content begrijpt, scant Bing met name de letterlijke woorden. Er wordt dus geen of minder rekening gehouden met synoniemen van de zoekopdracht.

Flash-inhoud – Google houdt niet van flash-inhoud en kan deze niet crawlen, maar websites met flash scoren juist beter op Bing.

Exact Match Domain (EMD) – EMD is het exact overeenkomen van het zoekwoord met het domeinnaam. Bing laat resultaten zien waarbij het zoekwoord overeenkomt met een domeinnaam. Door een update bij Google worden exacte resultaten met de domeinnaam niet getoond.

Leeftijd van het domein – Hoe ouder het domein, hoe hoger je rankt in Bing. Heb je al heel lang een domeinnaam? Dan is het makkelijker om hoog te scoren. Dit is echter zeer nadelig voor nieuwe ondernemingen.

Links – Beide zoekmachine’s hechten veel waarde aan links, er zijn echter significante verschillen tussen de waardering van links. Bing Hecht veel waarde aan een kleine hoeveelheid links met exacte kenword anchor teksten van websites met een hoge autoriteit. Google wil juist zoveel mogelijk links zien en het liefst ook van websites met hoge autoriteit. Let wel op, want Google is steeds beter in het analyseren van foute links, bijvoorbeeld van pagina’s met een hoog spam gehalte.

Crawlers – Ondanks dat Bing meer dan alleen text kan “lezen” heeft Google duidelijk een voorsprong. De Googlebot is beter in het inschatten van relevantie. De Bingbot leest meestal de eerst 100 KB van een pagina terwijl de Googlebot de gehele pagina analyseert.

SEO Bing

Aangezien er aardig wat verschillen zijn tussen Google en Bing in de ranking van website, verloopt zoekmachine optimalisatie voor beide zoekmachines ook anders. Het eerste wat een bedrijf moet doen om goed te ranken bij Bing, is de website aanmelden voor webmaster tools. Hier kan je ook een sitemap.xml aandragen, waardoor de website beter te crawlen is. Verder is het belangrijk dat de titel van het artikel en de paginatitel goed overeenkomen met de inhoud van het bericht. Bing legt de focus bij de relevantie van de pagina sterker dan Google op het begin van de pagina en de eerste titels. Ook is het belangrijk dat je website uitgaande links heeft. Let wel op, want Google ziet te veel links als negatief! Zorg hierbij dus voor de juiste balans en link uitsluitend naar stabiele website met een hoge autoriteit. Tenslotte, zorg voor veel likes! Bing werkt samen met Facebook en hecht dus veel waarde aan sociale activiteiten. Deel je content en zorg ervoor dat dit door gebruikers verder gedeeld en geliked wordt.

Wil je top of mind blijven? Meld je dan aan bij Bing en optimaliseer je website ook voor deze zoekmachine. Mocht deze zoekmachine dan groter worden in Nederland, dan heeft jouw bedrijf alvast een voorsprong. Hulp nodig bij zoekmachineoptimalisatie? Schakel dan On Mind in!

Een voorbeeld van een oude reclame aan de hand van het ELM marketingpsychologie model

Belangrijk marketingpsychologie model

Marketingpsychologie model: van AIDA naar ELM

Als je advertenties van vroeger met advertenties van nu vergelijkt zijn er heel wat verschillen te vinden, dat ligt vooral aan de het gebruikte marketingpsychologie model. Waar in de jaren 20 veel gebruik werd gemaakt van teksten om de boodschap over te brengen, wordt dat nu gedaan met behulp van (bewegend) beeld. Er zijn twee modellen die in de marketing zeer centraal staan, namelijk het AIDA model, dat in de jaren 20 geïntroduceerd werd en het ELM model, waar hedendaags nog steeds veel gebruikt van gemaakt wordt door marketeers.

Vanaf de jaren 20: Het AIDA model

Het AIDA model is een marketingpsychologie model wat in de marketing wordt gebruikt, waarbij vier kenmerken worden beschreven waar een goede advertentie aan moet voldoen. Over dit model wordt in 1925  voor het eerst gepubliceerd. AIDA staat voor attract Attention (aandacht trekken), gain Interest (interesse verkrijgen), create a Desire (verlangen creëren) en lead to Action (overgaan tot actie). Dit betekent dat de advertentie tenvroeger werden advertenties gemaakt aan de hand van het AIDA model eerste de aandacht moet trekken. Wanneer de aandacht getrokken is moet de advertentie interesse wekken in het product en verlangen creëren, waardoor men overgaat tot de aankoop van het product.

De advertenties van deze tijd hadden vooral heel veel tekst en weinig plaatjes, zoals te zien is op de afbeelding. Eigenlijk was het een verkooppraatje in een geprinte versie. Er werd toen dus meer attentie getrokken met teksten dan met visuele middelen. Later werden er meer aantrekkelijke plaatjes gebruikt bij advertenties, maar deze betroffen vaak nog geen duidelijke boodschap.

Vanaf de jaren 80: Het ELM, een marketingpsychologie model

In de jaren 80 is het ElaboraDeze afbeelding is een voorbeeld van marketing die gebruik maakt van de centrale routetion Likelihood Model ontstaan. Dit model beschrijft de manier waarop attitudes gevormd worden en veranderen. Er zijn er twee routes die tot overtuiging kunnen leiden: de centrale route en de perifere route. Wanneer je een boodschap centraal verwerkt, is er aandacht voor de kwaliteit van de boodschap, voor de gegeven argumenten en wordt de boodschap serieus geanalyseerd. Hierdoor is de attitude die gevormd wordt over de boodschap sterker en blijft de boodschap langer hangen. Wanneer je tijdens informatieverwerking de perifere route hanteert, dan maak je gebruik van heuristieken en shortcuts om een attitude te vormen. Hierbij gaat het meer om de onbewuste invloeden van een reclame.

Als marketeer wil je dat boodschappen via de centrale route worden verwerkt, deze afbeelding is een foto van een advertentie die gebruik maakt van de perifere routeaangezien de attitudes die gevormd worden via deze route sterker zijn dan via de perifere route. Verder zijn ze stabiel over tijd, bestand tegen aanvallen en hebben ze de grootste impact op gedrag. Echter, het is niet altijd mogelijk om gebruik te maken van de centrale route, bijvoorbeeld wanneer je geen sterke boodschap hebt voor het product dat je verkoopt, zoals bij Coca Cola. Dit drankje is niet bepaald gezond, maar toch zeer populair over de hele wereld, doordat zij in hun advertenties gebruik maken van perifere cues.

Dus, heb je een sterke boodschap, zorg dan voor centrale verwerking. Geef in je advertentie de relevantie aan, zorg voor begrijpelijke communicatie en zorg voor het trekken van voldoende aandacht. Heb je geen sterke boodschap, zorg dan voor perifere verwerking. Verwerk positieve perifere cues in je advertentie en zorg bijvoorbeeld voor afleiding. Meer weten over wanneer je de centrale en perifere route gebruikt voor informatieverwerking? Of weten hoe je de centrale en de perifere route toepast in de reclame? Lees het in de artikelen op onze pagina met wetenschappelijk advies.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background